TEMPE Kimyasal Yem Sanayii A.Ş.

1Bizimle irtibata geçip ürünlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.
2Siparişlerinizi telefon üzerinden veya mail üzerinden iletebilirsiniz.
3Toplu alımlarda ücretsiz şekilde size ulaştırabiliriz

Bize telefon üzerinden ulaşmak için +90 (216) 484 63 20 veya mail üzerinden ulaşmak için destek[ @ ]tempe.com.tr adresini kullanabilirsiniz.. Teşekkürler..!

Performans Süt

Süt sığırlarının karma yemleri için ZİNPRO performans mineralleri (çinko, mangan, bakır, kobalt, selenyum), maya kültürü ve toksin bağlayıcı katkılarla zenginleştirilmiş, rumen faaliyetlerini düzenleyici, bağışıklığı güçlendirici, topallığı önleyici, yüksek verim artırıcı özelliğe sahip tamamlayıcı bir üründür.

Ürün İçeriği :

Organik mineraller (çinko, mangan, bakır, kobalt, selenyum), mannanoligosakkarit ve maya kültürü, yem ve hammaddelerden kaynaklanan başta afla, okrave T2 olmak üzere bilinen toksinleri bağlayıp vücuttan dışarı atılmasını sağlayan toksin bağlayıcılar ve selenyum.

Kullanım amaçları : 

Bileşiminde bulunan organik mineraller sayesinde tırnak dokusunda görülen iyileşme ve topallık sorunlarında ciddi azalmaya yol açmaktadır. Sürü sahibinin topallığı algılaması ile sürüdeki gerçek durum arasında en az %15 fark olacağı bilinmelidir.

Topal ineklerin doğum sonrası yeniden kızgınlığa gelme süresi 15 ve doğumdan sonra tekrar gebe kalma için geçen süre 23 gün daha fazla olmaktadır. T opal inekler %5-15 arası daha az süt vermektedirler. Gebe kalmak için gereken tohumlama sayısı 5-6 kat daha fazladır. Sürüden inek ayıklama nedenleri içinde topallığın payı %15'ten az değildir.

Sağlıklı bir meme dokusu ile sütteki somatik hücre sayısında % 17 oranında azalma sağlar. Ortalama sürü süt veriminde artış sağlar. Mastitis sorunları azalır.

Rumen papillaları daha sağlıklı hale gelir, emilim artar, rumen bakterilerinin ihtiyaçları daha iyi karşılandığından yemden yararlanma % 5 oranında iyileşir.

Plesanta(son) atamama sorunları yarı yarıya azalır. Sağlıklı bir rahim dokusu ve üreme faaliyetlerinde belirgin iyileşmeler yaşanır.

Buzağılamanın bir ay önce ve sonrasında beyaz kan hücre faaliyetleri oldukça geriler ve bağışıklık sistemi çok kritik bir döneme girer. Performans süt bu boşlukta çok etkili rol oynar.

Sıcaklık stresinde yem tüketimi azalır, ihtiyaç duyulan besin maddeleri yeterli oranda alınamaz, solunum sayısı artar ve ayakta geçen süre uzar. Alınan enerjinin önemli bir kısmı (normalden %30 daha fazla) vücut ısısını korumak için harcanır. Süt verimi düşer. Üreme ile ilgili tüm özelliklerde gerileme başlar. Performans süt bu olumsuz etkilenmeyi hafifletici rol oynar. 

Yemdeki toksinleri büyük ölçüde bağlayarak emilmeden dışkı ile dışarı atılmasını gerçekleştirir.

İçeriğindeki maya kültürü laktik asit tüketen bakteriler için önemli bir besin kaynağıdır. Bu şekilde rumen pH'sının düşerek asidoz yaşanması engellenmiş olunur. (5.5 altı pH sıkıntının başlangıcıdır)

Selenyumun ovaryum kistlerini azaltıcı, meme ödemlerini önleyici ve beyaz kas hastalığını tedavi edici özelliğinden yararlanmak için Performans Süt'ün bileşimine yarayışlılığı en yüksek olan Çinko-L-selenometiyonin eklenmiştir.

Kullanım Dozu :

İnek başına günde 50 gram veya ton yeme (TMR'ye ilave) 5 kg 

Yukarı Git