TEMPE Kimyasal Yem Sanayii A.Ş.

1Bizimle irtibata geçip ürünlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.
2Siparişlerinizi telefon üzerinden veya mail üzerinden iletebilirsiniz.
3Toplu alımlarda ücretsiz şekilde size ulaştırabiliriz

Bize telefon üzerinden ulaşmak için +90 (216) 484 63 20 veya mail üzerinden ulaşmak için destek[ @ ]tempe.com.tr adresini kullanabilirsiniz.. Teşekkürler..!

Duyuru

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Ticaret Sicil No  :  161772-0
Mersis No          :  0838004349900019
Unvanı               : TEMPE KİMYASAL YEM KATKILARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi     :  YENİDOĞAN,YUNUS EMRE MAHALLESİ SABIR CADDESİ NO:7 SANCAKTEPE/İSTANBUL Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/08/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 02/09/2019 tarihinde, saat: 16:00 ’da, Şirket merkez adresi olan, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Yunus Emre Mahallesi, Sabır Caddesi No: 7 adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
                        
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı       
MUSTAFA NUR YENSEN OKTEN CEMİL OKTEN
    
GÜNDEM:
Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2018 Yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
Hakkı huzur ücretlerinin tespiti.
Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
Bağımsız denetici seçimi.
Türk Ticaret Kanunun 395. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine şirket ile ticari işlem yapmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.
Dilek ve temenniler
Kapanış

Yukarı Git